Sociale zekerheid

sociale_zekerheid

Sociale zekerheid

Als u personeel in dienst heeft krijgt uw organisatie te maken met de regels van de sociale zekerheid.

Deze complexe wet- en regelgeving rondom ziekte, Wet Poortwachter, verzuimrisico’s, verzuimbegeleiding, de wettelijke eisen voor uw personeelsdossier, Ziektewet, Flex risico’s, WGA, WIA, etc. vragen om een gestructureerde aanpak en om de beschikbaarheid van een deskundige die u kan helpen op het moment dat u het nodig heeft.

Zowel preventief als uitvoerend. Een aanpak die aansluit bij uw organisatie, nu en in de toekomst.

Een daadkrachtige aanpak gericht op resultaatgerichte begeleiding van zieke medewerkers en preventief handelen van uw personeel leidt tot verhoogde vitaliteit en productiviteit van uw personeel. Dit zijn twee belangrijke elementen die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van uw organisatie. Daarnaast leidt deze aanpak tot lagere personeelskosten, waardoor uw concurrentiepositie en bedrijfsresultaat verbeteren.

 

Wat doet Essentic

 • Wij zijn uw gesprekspartner op strategisch niveau en verbinden uw strategie met uw personeelsrisico’s.

 • Wij brengen met u de personeelsrisico’s van uw organisatie in beeld.

 • Samen met u ontwikkelen wij de juiste aanpak om deze risico’s tot het streefniveau terug te brengen.

 • Daar waar nodig helpen wij u met het uitvoeren van de gemaakte keuzes en daardoor met het bereiken van uw strategische doelen.

 • Essentic zorgt voor de beschikbaarheid en bereikbaarheid van deskundigen.

 

Waarom doen wij het

 • Arbeid is schaars en wordt al maar schaarser. Wij streven daarom naar verduurzaming van arbeid, waarbij ons doel is, het verhogen van de beschikbaarheid en productiviteit van arbeid op organisatie en maatschappelijk niveau.

 • Hiermee willen wij onze klanten helpen hun concurrentiepositie te verbeteren, bedrijfsresultaat te optimaliseren en de continuïteit van de organisatie op langere termijn te waarborgen.

 

Hoe doen we het

 • Wij delen onze deskundigheid met u.

 • Tezamen met u brengen wij de risico’s in beeld die de beoogde ontwikkelingen van uw organisatie in gevaar kunnen brengen. Hierbij kijken wij altijd naar de toekomst, dichtbij, middellange en lange termijn.

 • Wij doen dit kernachtig en daadkrachtig. Wij focussen op de essentie.

 • U krijgt overzicht en inzicht in impactvolle risico’s en bijhorende oplossingen

 • Wij helpen u met de realisatie van oplossingen.

 • Gezamenlijk blijven wij de toekomstige en relevante risico’s managen

 • Wij bieden oplossingen bij ad hoc situaties

 • Bestaande modellen of methodieken welke reeds binnen uw organisatie gebruikt worden en goed (kunnen) werken, adapteren wij, zodat u zich niet aan ons hoeft aan te passen, maar wij aan u.

 

Wat verwachten wij van u

 • Inzet en betrokkenheid bij onze gezamenlijke opdracht.

 • Dat u de bereidheid heeft de gezamenlijk vastgestelde oplossingen te realiseren. Wij willen u niet alleen een rapport geven, wij willen ook realiseren en dat u resultaat ziet.

 • Dat u in de toekomst personeelsrisico’s en sociale zekerheidsrisico’s blijft spiegelen aan uw strategische ontwikkeling.

 • Focus op de essentie.