Risicomanagement

risicomanagement2

 

Risicomanagement

Organisaties komen steeds vaker tot het besef dat risicomanagement aandacht verdient. Niet alleen omdat het vereist is in het kader van externe verantwoording, maar juist omdat risicomanagement mogelijkheden schept.

Risicomanagement geeft u de mogelijkheden om voor te lopen op uw concurrentie, kosten te verlagen en om bedrijfsresultaten te verbeteren en zeker te stellen.

 

Risicomanagement is inmiddels een containerbegrip geworden en iedereen en elke organisatie lijkt wel iets met risicomanagement te doen. Maar doen zij dat ook echt, of zeggen ze het alleen maar? Wat doen ze dan precies en wat bereiken ze ermee? Vragen die dikwijls met veel informatie en uitleg worden beantwoord, maar zelden echt duidelijk en concreet zijn.

 

Risicomanagement is voor ons en onze klanten niets meer of minder dan het managen van actuele en met name toekomstige risico's, waaronder u op tijd uw strategische doelen bereikt. Risicomanagement moet daarom verbonden zijn aan uw strategie. Strategie verbonden risicomanagement maakt uw organisatie sneller, flexibeler, duidelijker, geeft een lagere kostenstructuur en geeft u een voorsprong op uzelf en uw concurrentie.

 

Wat doet Essentic

 • Wij zijn uw gesprekspartner op strategisch niveau en verbinden uw strategie met uw organisatierisico’s.

 • Wij brengen met u de organisatierisico’s in beeld, bepalen de impact en timing.

 • Samen met u ontwikkelen wij de juiste aanpak om deze risico’s op het juiste moment tot het streefniveau terug te brengen of te elimineren.

 • Daar waar nodig helpen wij u met het uitvoeren van de gemaakte keuzes en daardoor met het op tijd bereiken van uw strategische doelen.

 • Wij zorgen voor doorlopende focus zodat doelen tijdig worden bereikt en u uw voorsprong behoudt.

 

Waarom doen wij het

Nederland telt enorm veel goede ondernemingen en organisaties die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van hun bedrijfstak, bedrijfskolom, hun directe omgeving, haar klanten, werkgelegenheid en onze maatschappij.

Wij vinden het belangrijk dat deze organisaties ook naar de toekomst deze rol behouden en zij deze rol niet verliezen aan anderen. Essentic wil en kan hieraan bijdragen door haar kennis en kunde aan deze organisaties te geven en samen te werken aan de ontwikkeling van continuïteit.

 

Hoe doen we het

 • Wij delen onze deskundigheid met u.

 • Tezamen met u brengen wij de risico’s in beeld die de beoogde ontwikkelingen van uw organisatie in gevaar kunnen brengen. Hierbij kijken wij altijd naar de toekomst, dichtbij, middellange en lange termijn.

 • Wij doen dit kernachtig en daadkrachtig. Wij focussen op de essentie.

 • U krijgt overzicht en inzicht in impactvolle risico’s, de timing hiervan en bijhorende oplossingen.

 • Wij helpen u met de realisatie van oplossingen.

 • Gezamenlijk blijven wij de toekomstige en relevante risico’s managen

 • Wij bieden oplossingen bij ad hoc situaties

 • Bestaande modellen of methodieken welke reeds binnen uw organisatie gebruikt worden en goed (kunnen) werken, adapteren wij, zodat u zich niet aan ons hoeft aan te passen, maar wij aan u. Zijn deze er niet, dan leveren wij passende oplossingen.

 

Wat verwachten wij van u

 • Inzet en betrokkenheid bij onze gezamenlijke opdracht.

 • Dat u de bereidheid heeft de gezamenlijk vastgestelde oplossingen te realiseren. Wij willen u niet alleen een rapport geven, wij willen ook realiseren en dat u resultaat ziet.

 • Dat u in de toekomst uw organisatierisico’s blijft spiegelen aan uw strategische ontwikkeling.

 • Focus op de essentie.