Risico afdekken

risico_afdekken2

 

Risico's afdekken

Toepassen van risicomanagement, of het u nu op gevoel, ervaring, kennis of planmatig doet, leidt in sommige gevallen tot de behoefte om de financiële risico’s over te dragen aan een derde.

 

Deze derde partij kan bijvoorbeeld uw toeleverancier of afnemer zijn, aan wie u met contractmanagement het risico overdraagt. Dit gaat veel verder dan alleen goede leveringsvoorwaarden. 

 

Een nationale of internationale risicodrager/verzekeraar kan ook deze derde partij zijn. Het gaat dan niet alleen over de materiële risico’s, maar bijvoorbeeld ook over het afdekken van aansprakelijkheidsrisico’s, door u gegeven garanties of uw verantwoordelijkheden als bestuurder.

 

Voor u is belangrijk dat u weet hoe uw risico’s in elkaar steken, welke oplossing u hiervoor wilt hebben en dat de overnemende risicodrager deze oplossing accepteert en kan uitvoeren als het risico zich voordoet.

 

Essentic kan u hierbij helpen door haar deskundigheid en haar Nederlandse en wereldwijde netwerk van risicodragers en verzekeraars voor u beschikbaar te stellen.

 

Wij vinden het belangrijk dat u uw organisatiedoelen bereikt, en weten dat het afdekken van risico’s hierbij essentieel kunnen zijn.

 

Wat doet Essentic

 • Wij zijn uw gesprekspartner op strategisch niveau en verbinden uw strategie met uw organisatierisico’s.
 • Wij brengen met u de organisatierisico’s in beeld, bepalen de impact en timing.

 • Er wordt met u vastgesteld welke risico’s zelf gedragen kunnen worden en welke overgedragen moeten worden.

 • Samen met u en de overnemende risicodrager wordt de oplossing samengesteld.

 • Daar waar nodig helpen wij u met het uitvoeren van de gemaakte keuzes en het beheren van de contracten.

 • Wij zorgen voor focus zodat nieuwe of veranderde risico’s tijdig worden gesignaleerd, geanalyseerd en voor u passend worden afgedekt.

 

Waarom doen wij het

Er zijn enorme verschillen hoe ondernemingen en organisaties omgaan met risico-acceptatie en risico afdekken. Wij weten dat veel organisaties risico’s zelf dragen, waarvan ze het bestaan niet of onvoldoende herkennen, de impact verkeerd hebben ingeschat of de verkeerde oplossing hebben.

Daardoor draagt men onvermoede risico’s of risico’s waarvan men dacht dat deze waren afgedekt. Het voortbestaan van de organisatie kan hierdoor in gevaar komen.

 

Wij geven organisaties inzicht en overzicht in de mate waarin men zelf risico’s kan en wil dragen, welke risico’s overgedragen moeten worden en hoe dat het beste kan worden ingericht. Ons doel is waarborging van continuïteit van de organisatie.

 

Hoe doen wij het

 • Wij delen onze deskundigheid met u.

 • Tezamen met u brengen wij de risico’s in beeld die de ontwikkeling van uw organisatie in gevaar kunnen brengen. Hierbij kijken wij ook altijd naar de toekomst: dichtbij, middellange- en lange termijn.

 • Wij doen dit kernachtig en daadkrachtig. Wij focussen op de essentie.

 • U krijgt overzicht en inzicht in impactvolle risico’s, de timing hiervan en bijhorende oplossingen.

 • Wij helpen u met de realisatie van oplossingen.

 • Gezamenlijk blijven wij de toekomstige en relevante risico’s en contracten managen

 • Wij bieden oplossingen bij ad hoc situaties.

 • Bestaande contracten worden beoordeeld en ingepast en kunnen - als dit nodig is – worden aangepast.

 

Wat verwachten wij van u

 • Inzet en betrokkenheid bij onze gezamenlijke opdracht.

 • Dat u de bereidheid heeft de gezamenlijk vastgestelde oplossingen te realiseren.

 • Dat u in de toekomst uw organisatierisico’s blijft spiegelen aan ‘zelf kunnen/ willen dragen’.

 • Focus op de essentie.