Pensioen en inkomen

pensioen_en_inkomen

 

Collectief pensioen voor uw personeel

Voor het succesvol realiseren van uw bedrijfsdoelen maakt de betrokkenheid van uw personeel het verschil. U wilt deze betrokkenheid stimuleren en ook passend belonen. Maar u moet het ook betaalbaar houden.

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor werknemers. Het regelt inkomen voor later en de risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid worden afgedekt. De kwaliteit van de pensioenregeling is van invloed op uw positie als werkgever in de arbeidsmarkt.

Maar pensioen is een belangrijk onderdeel van het beloningspakket. En daarmee een financiële verplichting die op korte en lange termijn een belangrijke invloed heeft op de winst, de cashflow en de financiële positie van uw onderneming. De discussie over de betaalbaarheid van pensioen is dagelijks nieuws.

 

Wat doet Essentic

 • Samen met u ontwerpen wij een pensioenregeling die past bij de strategische doelen van uw organisatie. Dus voldoet aan uw wens over het niveau van uw arbeidsvoorwaarden, maar voor de lange termijn financieel haalbaar is voor uw onderneming. En die uiteraard voldoet aan alle wettelijke en fiscale regels.

 • Wij zoeken de meest geschikte uitvoerder voor deze regeling.

 • Wij zorgen dat uw regeling wordt ingevoerd of aangepast.

 • Wij zorgen dat de regeling up to date blijft.

 • Wij verzorgen de wettelijk verplichte communicatie naar uw werknemers en hun vertegenwoordigers.

 

Losse diensten collectief pensioen

 • Second opinion over uw pensioenregeling.
 • Onafhankelijke adviseur voor de OR naast uw eigen pensioenadviseur
 • Personeelscommunicatie indien uw pensioenregeling geen adviseur kent.
 • Een bijdrage leveren aan het vaktechnisch overleg in uw organisatie; ondersteunen van uw HR-afdeling
 • BPF-werkingssfeeronderzoek 
 • Inzichtelijk maken risico’s huidige uitvoerings- en pensioenovereenkomst.

 

Uw positie als Directeur-grootaandeelhouder/ Zelfstandig ondernemer

Elke ondernemer heeft een eigen visie over het toekomstig inkomen te regelen of veilig te stellen. Maar een ondernemer heeft ook verantwoording voor zijn of haar gezin en voor de continuïteit van zijn of haar bedrijf. Wat zijn de gevolgen bij ziekte of overlijden?

 

Wat doet Essentic

 • Afhankelijk van uw wensen bekijken wij met u welke mogelijkheden er zijn er om een deel van uw toekomstig inkomen veilig te stellen. Met optimaal gebruik van de fiscale mogelijkheden.
 • Wij analyseren samen met u de privé risico’s en zakelijke risico’s die met uw persoon samenhangen. En bespreken met u diverse oplossingen voor die risico’s die u niet verantwoord vindt.
 • En heeft u de keuzes gemaakt dan zorgen wij voor het effecturen van uw keuzes.
 • Wij kunnen de afspraak met u maken om periodiek uw privé-situatie door te lopen zodat uw regelingen blijven aansluiten op uw wensen. Zodat veranderingen in uw privé-situatie en in wettelijke- en fiscale regelgeving niet tot ongewenste gevolgen leiden.

Focus op de essentie