Risicomanagement

Risico afdekken

Sociale Zekerheid

Pensioen en Inkomen

5

Risicomanagement

Organisaties komen steeds vaker tot het besef dat risicomanagement aandacht verdient. Niet alleen omdat het vereist is in het kader van externe verantwoording, maar juist omdat risicomanagement mogelijkheden schept...
6

Risico afdekken

Toepassing van risicomanagement, of het u nu op gevoel, ervaring, kennis of planmatig doet, leidt in sommige gevallen tot de behoefte om de financiële risico's over te dragen aan een derde...
7

Sociale zekerheid

Als u personeel in dienst heeft krijgt uw organisatie te maken met de regels van de sociale zekerheid. Deze complexe wet- en regelgeving rondom ziekte, Wet Poortwachter, verzuimrisico’s, verzuimbegeleiding, de wettelijke eisen voor...
8

Pensioen en Inkomen

Voor het succesvol realiseren van uw bedrijfsdoelen maakt de betrokkenheid van uw personeel het verschil. U wilt deze betrokkenheid stimuleren en ook passend belonen. Maar u moet het ook betaalbaar houden...